Avbokning

Du kan avboka muntligen eller skriftligen till oss här på Storegården.
  • Om Du avbokar tidigare än 40 dagar före avtalad ankomst, behöver Du inte betala mer än en avbokningsavgift på 500 kr.
  • Om Du avbokar 40 dagar eller senare före avtalad ankomst, måste du betala 90% av hyran. 
  • Om Du redan hunnit betala mer än vad Du i så fall blir skyldig att betala, får Du omedelbart tillbaka mellanskillnaden från oss.
  • Om vi lyckas hyra ut stugan till någon annan, återbetalar vi till Dig ett belopp, som motsvarar den nya hyresgästens hyra, med avdrag för en avbokningsavgift på 500 kr.