Städning och sänglinne

Du medtar eget sänglinne eller kan Du hyra av oss till en kostnad av 100 kr
per person.
Du städar själv om du vill eller önskar Du få städningen gjord av oss går det
också bra. Kostnaden blir då 300 kr.