SKOGSDAGAR

P?Brånstrands familjelantgård får du uppleva skogen under lokala förhållanden och vårt mål idag är att bruka skogen s?att det naturliga kretsloppet störs s?lite som möjligt. Vårt tema heter "SKOGEN I TIDEN" och visar ett Finish Line Coupon Code 2014 modernt skogsbruk från kotte till avverkat träd. Du får ta del av skogens skötsel, brukningsmetoder och användningsområden och får jämföra nya och gamla metoder. Aktiviteten är en del av en större satsning i Hultsfreds kommun för att visa upp träbranchen under temat "Träbranschen har sin rot i skogen". Under dagen i skogen får besökarna ett historiskt perspektiv p?hur man avverkat skog under olika århundraden. Vi jämför timmerhuggarens arbete och redskap med arbetssättet hos det moderna skogsföretaget, AB Brånstrands skogsprodukter. Vi ger en inblick i vad som menas med natruvårdshänsyn vid avverkning och vad en nyckelbiotop är.
Studiebesöket ska ocks?ge gästerna möjlighet att uppleva skogen och inspirera till ett ökat engagemangi en skog av kultur och natur, tradition och förnyelse samt nytta och nöje.
Besökarna gruppindelas och får besöka fem olika stationer (röjning, gallring, slutavverkning, naturskog, ängsladan. Vid varje station ges en kort faktainformation samt praktiskt arbete.
Aktiviteten riktar sig till eleverna i grundskolans årskurs 4 i Hultsfreds kommun Men vi kunskapsanpassar den till alla åldersgrupper, s?varmt välkommen Du ocks?!!

For the Queen of the Boy chanel replica sale looked at the atmosphere, and can accommodate more things, facilitate our journey, Founder appearance, dress very good fit and capable woman. Choose a pleasing personality le boy chanel not just a status symbol, it is the manifestation of taste! It is said that this package will be the successor to chanel2.55 oh, became the flagship of the series at home incense, no wonder small fragrant home almost every quarter, every time a new, big show every game and ultimately le boy chanel replica sale gorgeous appearance, visible its status is not generally Oh! chanel replica sale with its unique charm much everyone of all ages. le boy chanel be careful with, or show the noble, sweet or piercing, or filling capable. What is the result you want, let mix by hand can achieve different effects.