Byn Tigerstad

Byn etablerades under järnåldern (500 f.Kr. - 1050 e.Kr). Tigerstad nämns för första gången i de skriftliga källorna 1437. Namnet stavas d? Thyerstadh? Ändelsen -stad betyder ställe eller plats och Thyr var namnet p?en av Asagudarna. Namnets ursprung visar förmodligen en plats (kanske offerplats) åt guden Thyr.
1453 skrivs det Tiestad. Byn består p?1400 - talet av 2 skattehemman, en skatteutjord och 2 frälsehemman. 1772 förrättades Storskifte i Tigerstad och laga skifte genomförs 1858. D?flyttades sex gårdar ut från den gamla bykärnan. För övrigt har Tigerstad ej blivit föremål för laga skiftets bysprängningseffekt fullt ut. Gårdarna ligger förvånansvärt samlade. Efter laga skiftet bestod Tigerstad av 14 hemmansdelar (gårdar) fördelade p?fyra hemman. Vidare fanns en frälseutjord, tv?husartorp och tv?soldattorp. Storegården tillhörde hemman No 1 med sina nuvarande tv?fastigheter. Storegårdens fastighet 1:4 var ?hemman och Storegårdens fastighet 1:5 var en 1/8 hemman. Till hemman No 1 hörde ocks?tv?fjärdingsgårdar och en åttingsgård.

Idag bor det ca 30 personer permanent i byn och under veckoslut och p?sommarhalvåret kan siffran stiga till 55. Medelåldern i byn är 37 år. 9 barn är under 15 år finns och det finns 4 pensionärer. Här finns tv?mjölkbönder, en köttdjursbonde och en svinproducent.
Resten pendlar till sin jobb i närliggande orter.

chanel replica | chanel replica sale | chanel replica sale